SVG HTML

Niet dat er elders geen svg en html combinaties gebruikt worden... Maar voor relatief kleine projecten van die aard voorzie ik deze submap.

Eva bed Een projectje waarin ik een hoogtebed (of hoogslaper) voor Eva probeer uit te werken.
Hoogtebed Afgeleide vereenvoudigde versie van dat van Eva. Een hoogtebed algemener en niet specifiek bedoeld dus.
Pijltjes Had ik nodig in dat eva bed project.
Spirals Een oud visual basic programmaatje omgezet.
SinCos Gelijk spirals, maar door Geert - mijn broer - gemaakt.
hoek Hoe ver kan je iets van een bepaalde afmeting (een kast?) recht in een hoek schuiven?
split_svg Uit broncode gepuurde svg/html (op één regel) opsplitsen in leesbare tekst.