minwaardemaxstapgroottenodig als je meerdere keren dezelfde svg gebruikt (zoals onderste 2),
dit 'namen zetten' moet dan tijdens de load gebeuren van de pagina...