Naam
Datum dd/mm/jjjj
Uur hh.mm
Uurgordel 0 - 23
Zomer Uur 0, 1, 2
Plaatsnaam
Oosterlengte gg.mm
Noorderbreedte gg.mm

Kies een naam uit de lijst of vul alle gegevens van een nieuwe in.
Nieuwe of gewijzigde gegevens kan je desgewenst eerst opslaan om dan enkel nog een stevige lap op de Horoscoop >>> knop te geven et voilĂ 
een geboortehoroscoop wordt gefabriceerd.

Wie via een microsoft browser hier terecht komt, zal een andere versie te zien krijgen dan in andere browsers. Microsoft ondersteunt SVG gebrekkig, waardoor er toevlucht genomen diende te worden tot het CANVAS element om de radix en posities in te tekenen; wat nogal onscherpe resultaten oplevert.
(klik H I E R     mocht je dat ook eens in de andere browsers willen zien).
In de andere wordt gebruik gemaakt van SVG, vectorieel tekenen: scherp en in elke grootte even scherp.

Teksten onder de tekening komen hoofdzakelijk uit oudere de boeken van M.Boot: Van Ram tot Vissen.. Die teksten zijn manueel ingetikt, in een tijd dat er nog niet veel alternatieven waren. Dat was veel en vermoeiend werk met als resultaat dat het krioelt van de tikfouten. Daarbij komt nog eens dat Boot voorstander van een moderne Nederlandse spelling was/is; spelling die niet altijd mainstream geworden is.
M.a.w. er is nog veel verbeter-werk. Mocht er zich iemand geroepen voelen daar aan mee te werken - al is het maar om de eigen horoscoop foutloos te kunnen afdrukken - ik zou het zeer apprecieren. Voor mij zijn die teksten van minder belang. Het programmeren, daar draait het om. In elk geval: ik zal zorgen dat de teksten online te bewerken zijn. Maar er zal een restrictie op zitten: alleen mensen die van mij een code krijgen, zullen iets kunnen wijzigen.
Teksten bewerken kan je hier of door in de horoscoopteksten op het potlood icoontje te klikken.

X
titel