controls

via externe svg's (internet of lokaal netwerk nodig)

horizontale schuiver
verticale schuiver
bereik schuiver

via enkelvoudige *.js bestanden met ecma 6 classes

tab control
bereik control
knop control
select control
check control
webcolor control


In Chrome kan het interessant zijn om via Ctrl+Shift+I DevTools aan te steken...