Functionaliteiten kristalliseren

Helaas zie je dat je regelmatig dezelfde functionaliteiten opnieuw en opnieuw lijkt te coderen. Omdat het inderdaad beter is het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden, kan je dan beter zo iets vastleggen in modules, bibliotheken of controls. Dat is was ik hier probeer te doen.

In Chrome kan het interessant zijn om via Ctrl+Shift+I DevTools aan te steken... Om beter zicht te krijgen op hoe de dingen hier werken en aan het debuggen te slaan. Dat laatste is hopelijk niet te veel nodig.

modules

Kwestie van er een naam aan te geven. Hier probeer je op zichzelf staande routines te schrijven die gemakkelijk te herbruiken zijn, door ofwel de 'module' over te nemen in de html, ofwel door de routine(s) over te nemen in een eigen javascript

vensters

controls

via externe svg's (internet of lokaal netwerk nodig)

horizontale schuiver
verticale schuiver
bereik schuiver

via enkelvoudige *.js bestanden met ecma 6 classes

tab control
bereik control
knop control
select control
check control
webcolor control
RGBcolor - de simpelste tot nu toe